Qiymətləndirmə xidməti


Yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

Qeyri-yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

Torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi

Biznes təyinatlı obyektlərin qiymətləndirilməsi

Nəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi

Maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi